When Painting Becomes Attitude

Dominik Lejman / Maria Colusi

When Painting Becomes Attitude” to cykl prac powstałych jako rezultat współpracy dwójki berlińskich artystów. Malarstwo Dominika Lejmana jako scena projekcji i zadedykowana każdemu z obrazów forma taneczna w choreografii i wykonaniu Marii Colusi. To unikalna kolekcja małych form tanecznych, opartych na logice wyświetlanej pętli, każdej zadedykowanej konkretnemu obrazowi.

”When Painting Becomes Attitude” is a cycle of works completed as a result of a cooperation between two Berlin-based artists. Dominik Lejman’s paintings as the stage for projection and Maria Culosi’s performance and choreography as dance forms dedicated to each of the paintings. It is a unique collection of little dance forms based on a logic of a projected loop each dedicated to a particular painting.

Dominik Lejman Attitude 1 (with Maria Colusi) 2020.
Acrylic on canvas 165 x 185 cm, video projection

Dominik Lejman Attitude 2 (with Maria Colusi) 2020.
Acrylic on canvas 165 x 185 cm, video projection

Dominik Lejman Attitude 3 (with Maria Colusi) 2020.
Acrylic on canvas 165 x 185 cm, video projection

Dominik Lejman Partition (with Maria Colusi) 2020.
Acrylic on canvas, dyptych 90 x 185 cm + 120 x 185 cm, video projection.

Projekt

 

When Paintings Become Attitude” to cykl prac powstałych jako rezultat współpracy dwójki berlińskich artystów. Malarstwo Dominika Lejmana jako scena projekcji i zadedykowana każdemu z obrazów forma taneczna w choreografii i wykonaniu Marii Colusi. To unikalna kolekcja małych form tanecznych, opartych na logice wyświetlanej pętli, każdej zadedykowanej konkretnemu obrazowi.

Project

 

”When Paintings Become Attitude” is a cycle of works completed as a result of a cooperation between two Berlin-based artists. Dominik Lejman’s paintings as the stage for projection and Maria Culosi’s performance and choreography as dance forms dedicated to each of the paintings. It is a unique collection of little dance forms based on a logic of a projected loop each dedicated to a particular painting.

Artyści

Dominik Lejman

Dominik Lejman - artysta malarz video-projekcje, artist, painting, video projectionUrodzony w 1969 r. Absolwent Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Royal College of Art w Londynie.

Zajmuje się malarstwem, które łączy z projekcjami wideo, realizuje wideofreski i prace w formie wielkoformatowych projekcji. Jest autorem licznych wystaw indywidualnych oraz projektów publicznych (m.in. stałe instalacje w szpitalach w Nowym Jorku i w Cleveland). Brał udział w wielu ekspozycjach zbiorowych, m.in. Biennale Architektury w Wenecji 2004, 'Sanguine’ w Fondazione Prada (2019).

Ostatnia indywidualna wystawa Dominika Lejmana „Air Wants to Go” odbyła się w zeszłym roku w OP ENHEIM we Wrocławiu (10-12.2020).
 Air Wants to Go. Dominik Lejman | Film z wystawy

Laureat polskich i zagranicznych nagród, m.in. Paszportu „Polityki” (2001) i Berlin Art Prize (2018).

Profesor UAP, Kierownik II Pracowni Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Pracuje i mieszka w Poznaniu oraz w Berlinie.

Maria Colusi

Maria Colusi - dancer, tancerkaUrodzona w Buenos Aires w Argentynie, jest tancerką, choreografem i pedagogiem, która intensywnie pracuje w Europie i na świecie.
Tańczyła w Contemporary Ballet Teatro General San Martin, Tangokinesis Company, a od 2003 roku pracuje z Sasha Waltz & Guests Company.
Równocześnie rozwijała własne prace choreograficzne, w tym m.in: „Sink” (2018), we współpracy z kompozytorem Edgardo Rudnitzky, czy „Querandi” (2017) z Florencią Lamarca i Edgardo Rudnitzky.
Współpracowała także z różnymi reżyserami teatralnymi, w tym Luciano Suardi, Alejandro Tantanianem i Olą Mafalaani.

Jej prace choreograficzne były prezentowane m.in. w Radial System, Dorky Park, DOCK11, Kunst Festival des Arts, Berliner Ensemble, Acud Theater, Lido Theater, Theater Kapelle, Schloss Solitude, Centro Artistico it Grattaclelo, Laborgras I innych.

W sferze pedagogicznej prowadzi warsztaty repertuarowe Sashy Waltz & Guests, Lab improvisation and Dance and Music Improvisation w CDSH Hamburg, Tanzfabrik, Dock11, Laborgras, Radialsystem, Die Etage, Soudance Festival w Niemczech, Associazione Europea DANZA i w wielu innych miejscach.

Niedawno została zaproszona do Goethe Institut na Sri Lance, aby przygotować choreografię LabCamp.

W przeszłości otrzymała stypendium Fundacion Antorchas w Argentynie, a jej prace były wspierane przez Senatskanzlei – Cultural Affairs Berlin, Germany oraz DIS-TANZEN Dachverband Tanz Deutschland.

Artists

Dominik Lejman

Born in 1969. He graduated from Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk and the Royal College of Art in London.

Lejman combines painting with video projections, creates video murals and large-scale projection works. He has had numerous solo exhibitions, as well as is the author of public projects (e.g. permanent installations at the hospitals in New York and Cleveland). He has also participated in many group exhibitions, e.g. in 2004 Venice Architecture Biennial, 'Sanguine’ at Fondazione Prada (2019) among others.

His last solo exhibition 'Air Wants to Go’ took place last year at OP ENHEIM in Wrocław (10-12.2020).
 Air Wants to Go. Dominik Lejman | Video from the exhibition

A laureate of Polish and international awards, e.g. the Paszport Polityki Award (2001) and Berlin Art Prize (2018).

Associate professor, II Painting Studio course director at the University of Arts in Poznań, Poland.
He lives and works in Poznań and Berlin.

Maria Colusi

Born in Buenos Aires, Argentina, is a dancer, choreographer, and teacher, who has been engaged an intensive work in Europe and worldwide.
She was member of the Contemporary Ballet Teatro General San Martin,Tangokinesis Company and since 2003 of Sasha Waltz & Guests Company.
She has simultaneously developed her own choreographic work including: ‘Sink’ 2018 with the composer Edgardo Rudnitzky and ‘Querandi’ 2017 with Florencia Lamarca and Edgardo Rudnitzky.
She has also collaborated with various theater directors including Luciano Suardi, Alejandro Tantanian and Ola Mafalaani.

Her Works has been performed in several venues as Radial System, Dorky Park, DOCK11, Kunst Festival des Arts, Berliner Ensemble, Acud theater, Lido theater, Theater Kapelle, Schloss Solitude,Centro Artistico it Grattaclelo, Laborgras among others.

In the pedagogical realm she leads repertoire workshops of Sasha Waltz & Guests, Lab improvisation and Dance and Music Improvisation workshops in CDSH Hamburg,Tanzfabrik, Dock11, Laborgras, Radialsystem, Die Etage, Soudance Festival in Germany, Associazione Europea DANZA and others.

She was recently invited for the Goethe Institut in Sri Lanka for a choreography LabCamp.

In the past she received a grant from Fundacion Antorchas, Argentina. Her work was supported by Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten Berlin, Germany and by DIS-TANZEN Dachverband Tanz Deutschland.

Kontakt  / Contact

Dominik Lejman

e: mail@dominiklejman.com

Maria Colusi

e: mariacolusi@hotmail.com

Curator – Alina Kubiak
alinakubiak@op.pl

Zrealizowano

w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego